Procedura naprawy pompy wtryskowej

  • Wstępne czyszczenie
  • Ocena wizualna Pompy
  • Test pompy wtryskowej przed regeneracją wg. wewnętrznych procedur opartych m.in. instrukcje serwisowe Denso, Delphi, Bosch oraz Siemens
  • Wstępna wycena naprawy
  • Kontakt z klientem w celu podjęcia decyzji o dalszej naprawie

W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o naprawie.

  • Rozbieramy pompę na części pierwsze.
  • Dokonujemy dokładnego oczyszczenia wtryskiwacza z wykorzystaniem myjki ultradźwiękowej
  • Wykonujemy analizę optyczną elementów wtryskiwacza pod mikroskopem laboratoryjnym
  • Wykonujemy dokładne pomiary z wykorzystaniem wysokoprecyzyjnych elektronicznych czujników mikrometrycznych
  • Test wydatku pompy

W innym wypadku zwracamy kompletną pompę wtryskową..

Pompa wtryskowa zamontowa w urządzeniu pomiarowym

Urządzenie pomiarowe z zamontowaną pompą wtryskową.
Pompa wtryskowa zamontowa w urządzeniu pomiarowym